ALTERNA KFT.: B/2020/001255. számon nyilvántartott felnőttképző

dr. Varju Márta

1955-ben születtem Abádszalókon. Édesapám 25 évig volt tsz-elnök, tisztességes, egyenes és kemény ember volt, egész életemben minta marad számomra, ahogyan törődött mindenki bajával, segített a hozzá fordulókon. Sokáig vonattal utaztam haza szülőfalumba, gimnazistaként, egyetemistaként, s néha még mostanában is, s a szívem belesajdult, amikor - megtudván, hogy hová utazom - legendákat kezdtek mesélni nekem Róla, s nem tudták, hogy a lánya vagyok. Évtizedekkel a halála után is él az emberek lelkében.

A kitartást, az erőt, az emberekbe vetett hitet, a tenni akarást, a hihetetlen munkabírást és munkaszeretet kaptam Tőle.

Édesanyám ágáról a kemény, hajlíthatatlan magyar paraszt él bennem, akit nem törnek le a nehézségek. A probléma mindig feladat, melyet meg kell oldani, az akadály leküzdése mindig egy másik szintre visz át. Édesanyám támasz, biztonság és példa számomra. 93. évében van, rengeteget dolgozik, de mindig kész arra, hogy bárkinek segítsen.

Az általános iskolában nekem mindig jobban és többet kellett teljesítenem, mint a többieknek, hiszen én a - tsz-elnök - gyereke voltam.

Az olvasás volt a mindenem. 8 évesen már a Háború és békét, a Csendes Dont olvastam. 14 éves koromra elolvastam a klasszikusokat, Ady, József Attila szólt leginkább hozzám, szavalóversenyeket nyertem. Az irodalommal szerettem volna foglalkozni, jól írtam, a veleszületett magyar irodalmi és nyelvi érzékemet egy nagyszerű irodalomtanárnő - Kállay Mária - csiszolgatta, építgette, fejlesztette. Kitűnő, nagy tudású pedagógus volt, jellemző magyar sors: öngyilkos lett.

Gimnáziumba Szegedre kerültem, több mint 200 km-re szülőfalumtól. Angol-orosz tagozatra jártam a nagy hírű Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumba. Nem volt könnyű az első év. Az osztály két részre szakadt, mi, angol-oroszosok - a - vidékiek -, s az osztály másik fele, a francia-oroszosok, Szeged - krémjének - gyerekei. Első év végére tudtuk megmutatni, hogy bennünk mennyi érték, képesség, és tehetség van - óriási lemaradást kellett behoznunk. De azóta sem szeretem Szegedet.

Ennek a gimnáziumnak köszönhetem dr. Farkas István osztályfőnökömet - történelmet tanított -, aki egy másik gondolkodásmódot hozott az életembe. Már 14 évesen jegyzetelni kellett az óráin, egyetemi szintű előadás volt vele minden óra, Megjegyzései, félmondatai hatására filmeket néztem meg, kritikákat írtam, könyvtárban kutattam könyvek után, egy új világot nyitott meg számomra, a XX. század irodalma, filmművészete, képzőművészete tárult fel előttem.

Dramaturg szerettem volna lenni, vagy irodalmár, vagy történész - vagy jogász.

Szegedről mindenképpen el akartam jönni, ezért az ELTÉ-re jelentkeztem, jogi karra, mert vonzott az a kép, ami bennem élt az igazságról és annak - szolgáltatásáról- .

Budapesten azonnal otthon éreztem magam. Könnyen tanultam a jogi tárgyakat is, s most is lenyűgöz a jog logikája és pontossága. Soha nem magoltam, mindig - értettem -. Ma is nagyon fontos számomra, hogy pontosan azt mondjam, írjam, amit gondolok, amit érzek.

Az egyetem után belevetettem magam a munkába. Imádtam tárgyalásra járni, jogszabályokat böngészni, periratokat írni - keresetleveleimet hazavittem Édesapámnak, mert büszke voltam arra, amit csináltam.

Sokat láttam, sokat tapasztaltam, és sok mindent megéltem. 1986-ban beteg lettem - ma már tudom, hogy ennek meg kellett történnie. Daganat, műtét, hosszú lábadozás édesanyámnál - és egy mindent eldöntő találkozás: belga természetgyógyászok jöttek ismeretlenül hozzánk nyaralni Abádszalókra. Tanítottak, gyógyítottak, megismerkedtettek a reflexológiával, bioenergiával, radiesztéziával, fitoterápiával, kineziológiával - s megint egy új világ, a természetgyógyászat és az ezotéria világa tárult fel előttem.

S hamarosan már dr. Oláh Andor, Török professzor, Ferencsik István, Szőke Lajos előadásait hallgattam, reflexológiát tanultam Bánszky Judittól, fitoterápiát Nagy Gézától - 1. sorszámú oklevelem van a Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Tudományos Egyesületétől, erre büszke vagyok -, természetgyógyászati immunológiát Oláh Andortól, tai chí kungot és kínai masszázst Wu professzortól, sok-sok tanfolyamot elvégeztem, tanultam radiesztéziát, íriszdiagnosztikát, táplálkozási terápiát, prána nadit, bioenergetikát, én szerveztem Magyarországon az első Univerzális Energia-terápia tanfolyamokat, behoztam a Dzsun Juan Chi Kungot is Kínából.

Közben évek óta természetgyógyászként dolgoztam, földsugárzást mértem, radiesztéziai és íriszdiagnosztikát végeztem, évekig jártuk Magyarországot Szőke Lajossal és Ferencsik Istvánnal - atyai jóbarátaim -, s tanulhattam tőlük. A TIT Kossuth Klubjában rendeltem, majd Voith Ági természetgyógyász studióját, a Transcentert vezettem.

1992-ben végeztem el az első kineziológia tanfolyamot Carol Ann Hontz amerikai kineziológusnál, s újabb rádöbbenés: nekem ezt meg kell tanulnom, erre vártam, ez az én utam. Nem értettem, hogy a világ miért nem veszi észre, milyen csoda van a kezében. Lázasan tanultam a módszert. Minden tanfolyamon ott voltam, megismertem, megtanultam több kineziológiai rendszert.

1994-ben nyitottam első saját rendelőmet. 1994-ben kineziológia oktatóvá váltam, s azonnal elkezdtem tanítani. Nagyon szeretek tanítani. Az Édesapámtól örökölt - vaslogika -, s a jogászi gondolkodásmód segít abban, hogy úgy építsem fel tanfolyamaimat, hogy hallgatóim valóban megértsék, átvegyék, elsajátítsák a tananyagot, s ehhez az érzelmi töltés a szeretetteli szenvedély, mely a kineziológiához fűz, a sok-sokezer kineziológiai oldás, amit végeztem.

Lételemem a tanulás és a tudásvágy. Munkám során egyre erősödött bennem a pszichológia iránti vonzalom, másoddiplomásként végeztem el a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen a Mentálhigiénikus szakot.

S ismét egy nagy találkozás: Dr. Bugán Antal - a KLTE Pszichológiai Intézetének igazgatója. Pszichodráma vezetőnk volt a mentálhigiénikus karon. Fantasztikus volt megélni, átélni, ahogy - kibontott - egy-egy történetet, okfejtése, logikája, tudása egyszerűen lenyűgözött. Kineziológusi munkámban, a kliensekkel dolgozva egy más minőségű munkát végzek azóta, megtanultam rálátni az életre, észrevenni az összefüggéseket, megtalálni az analógiákat, összeállítani egy ember sors-történetét.

Harmadik diplomámat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Karán szereztem mint diplomás írásanalítikus, szakdolgozatomat a kineziológiai korrekciók hatásának rajzvizsgálati eszközökkel való méréséről írtam.

Negyedik diplomámat a Wesley János Lelkészképző Főiskolán szereztem, mint szakmediátor.

1996/97-ben nagy harcot folytattam az ellen, hogy a kineziológia a természetgyógyászat körébe kerüljön. Ma is vallom, a kineziológia nem sorolható a természetgyógyászati szakterületek közé, inkább pedagógiai illetve tanácsadási jellegű alternatív módszer. A kineziológia mégis bekerült a természetgyógyászati rendeletbe, s a rendelet szakmailag nem megfelelő részein sem sikerült változtatást elérni.

Több kineziológiai módszer/rendszer nemzetközi oktatója vagyok (Touch for Health, EDU-kineziológia, Three in One Concepts - One Brain), az Európa Akadémián belül a Coach kineziológia - oktatását is bevezettük. Létrehoztam a Transzgenerácós Epigenetikus Kineziológia (TEK) rendszerét, mely egyedülálló módon hozta be az alternatív módszerek területére az epigenetikai szemléletet (akkor, amikor létrehoztuk, bizony nem volt még divatos hazánkban erről beszélni).

Természetgyógyászként 1997-től - annak feloszlatásáig - a Népjóléti Miniszter Természetgyógyászati Tanácsadó Testületének tagja voltam.

Tíz évet dolgoztam az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat fővárosi szakfelügyelőjeként a - nem orvos által végezhető természetgyógyászati tevékenységek - területén.

1997-ben a Népjóléti Miniszter a kineziológiai módszerek területén honoris causa címmel ruházott fel.

Ugyancsak 1997 óta az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Intézetben (most: AEEK) vizsgáztató és szakértő vagyok több természetgyógyászati szakterületen: alternatív mozgás- és masszázsterápia, bioenergia, fitoterápia,  kineziológia, életmódtanácsadás és -terápia.

Ugyancsak szakértője vagyok a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának. 

1994-ben hoztam létre az ALTERNÁ-t - Londonban voltam, és egy éjjel arra ébredtem, hogy ez a név jár a fejemben. Több természetgyógyászati szakterületet oktatunk, de nekem az a hitvallásom, hogy mi nem vizsgára készítjük fel a természetgyógyászokat - ez csak - mellékterméke - az oktatásnak -, mi hivatást adunk a kezükbe. 2002-ben alapítottam meg az Európa Akadémiát, melynek keretében 2021. szeptemberében már a 37. évfolyamot indítjuk a kineziológus képzés területén.

2011-től 2015-ig a Komplementer Medicina Szakmai Kollégium Tanácsadó testületének titkáraként dolgoztam.

Rendkívül érdekel a mediáció módszere, az Igazságügyi Mediációs Névjegyzék tagja vagyok,  sokan fordulnak hozzám kapcsolati (válási, szülő-gyermek, stb.) problémájuk megoldása ügyében.

Büszkeségem az Akadémia mellett a Kineziológiai Magazin, mely 2009-ben indult el, tulajdonos–főszerkesztőjeként hatalmas öröm az a szeretet, ahogy olvasóink fogadják újságunkat.

S hogy miért éri meg ennyit dolgozni– Nemrég hívott fel egy anyuka, aki kisfiával járt hozzám, s 1997 óta nem láttam őket. Azt mondta, szeretné nekem megmutatni a - művemet :- a súlyos, veleszületett mozgáskoordinációs zavarral küzdő, túlsúlyos, zárkózott akkori kisfiú 27 kg-ot fogyott, maratoni futóversenyeken indul, kinyílt a világra, jelenleg szakképzett tenisz bíróként dolgozik.

Édesanyámat megkeresték Abádszalókon, hogy egy méregtelenítő kúra tanfolyam lesz, az előadó Budapestről érkezik. Édesanyám könnyes szemmel mesélte el, hogy az előadó megköszönte neki, hogy engem a világra hozott, mert –25 évvel ezelőtt, amikor mellrákos betegként az életéért küzdött, én mentettem meg az életét–. S ma már ő tanítja a hozzá forduló betegeket.

Ezért érdemes.

Végzettségek, képesítések:

2015:  Wesley János Lelkészképző Főiskola Szakmediátor Szak (John Wesley Theological College – MED I/6-2015.VI.)

2010: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar, Írásanalitika Szak – Okleveles     írásanalitikus (Miklós Zrínyi National Defense University, Handwriting Analyst specialisation – FI63652   875/1777-37/2010.)

1998.: Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen – mentálhigiénikus szakember diploma (PT A 0003177 3480/1998.)

1979.: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – Állam- és jogtudományok doktora diploma (LVI.234/1979.)


Mediátor az Igazságügyi Minisztérium Közvetítői Névjegyzékében 2009-től. (Közvetítői igazolvány száma: K 000600)

Természetgyógyászati szakmai tevékenység:

A Komplementer Medicina Szakmai Kollégiumi Tagozat Tanácsadó Testület tagja, titkára 2011-2015.

A nem orvos által végezhető természetgyógyászati tevékenységek területén ÁNTSZ fővárosi felügyelő szakfőorvosi tevékenység ellátása 1997-2006.

A Népjóléti Miniszter Természetgyógyászati Tanácsadó Testületének tagja 1997-1999.

A Népjóléti Miniszter által honoris causa címmel felruházott a kineziológiai módszerek területén (1997).


Vizsgaelnök a Természetgyógyászati Vizsgaelnöki Nyilvántartásban alternatív mozgás- és masszázsterápia, bioenergetika, fitoterápia, életmódtanácsadás és –terápia, kineziológia szakterületeken.

Szakértő a Természetgyógyászati Szakértői Nyilvántartásban természetgyógyászat, alternatív mozgás- és masszázsterápia, bioenergetika, fitoterápia, életmódtanácsadás és –terápia, kineziológia szakterületeken.


Természetgyógyászati szakképesítések (állami szakképesítő vizsga) és ÁNTSZ működési engedély:

 • alternatív mozgás- és masszázstererapeuta 12/1997/AMM
 • bioenergetikus 9/1997/BIO
 • fitoterapeuta 9/1997/FIT
 • életmódtanácsadó és –terapeuta 12/1998/ÉTT
 • kineziológus 1/1997/KIM

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagja 526391. tagsági számon.

Egészségügyi szakdolgozó: az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által vezetett egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában S/10866/12, S/10867/12. számon.


A Kineziológia Magazin alapító tulajdonos főszerkesztője 2009-től.

Az Elixír Internetes Természetgyógyászati Újság kineziológus tanácsadója (2001)

A Harmonet Internetes Újság kineziológus tanácsadója (2000)

Az Életerő Magyar Természetgyógyászati Hírmondó felelős szerkesztője (1993-1995).


Természetgyógyászati tanácsadó tevékenység kezdete: 1988-

Kineziológiai tevékenység kezdete: 1991-

Természetgyógyászati és kineziológiai oktatási tevékenység kezdete: 1988/1994-


Szakmai elismerések:

Honoris Causa kineziológus

Emléklap: 2012. nov. 29-én a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóságaáltal adományozva az Intézetet segítő, támogató eredményes munkáért.

Elismerő Oklevél: –Budapest lakossága egészségügyi ellátásának szakmai felügyeletében nyújtott sokéves áldozatos munkáját megköszönve– dr. Csaba Károly fővárosi tisztifőorvos

Képzésekben való részvétel:

2020:

 • Felnőttképzési szakértő (2020/ma–jus/FSZM/Bp/02.)
 • Programkövetelmények kidolgozása a felnőttképzésben (Observans Kft.)
 • Adatvédelmi tisztviselő (D003/2020-06/08)

2019:

 • BioBalansz-MetaVitalizáció I. szint (dr. Páruszova Natália neurálpszichológus, szakorvos)
 • TIOC Újraminősítő – Recertification Part III. (Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)
 • Gong IV Gong – Klangpraktikerin nach Elisabeth Dierlich (Gongakadémia - Krayné Faragó Zsuzsa és Kray György

2018:

 • Állkapocs kezelés (Bowen továbbképzés: Ron Phelan – O lab –Foundation– and –Fundamentals– training, Bowen Therapy Academy of Australia – BTAA)
 • Mindful Eating (Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)
 • A családi mediációhoz szükséges jogi ismeretek a gyakorlatban (Közép-Európai Mediációs  Intézet)
 • One Brain III (Under the Code) Update (Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)
 • Válási mediáció a gyakorlatban (Umathum Mediátor Akadémia)
 • Bowen technique IX. (Bowen Therapy Academy of Australia – BTAA - Liebe Gyögy)
 • One Brain II (Basic One Brain) Update (Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)
 • Felhangéneklés - Obertongesang (Peter Gabis – Gongakadémia)

2017:

 • Meditatív gongjáték és koncert gonggal (Gong seminar – Gongs für Konzerte und meditative Klangraume - Peter Gabis; Gongakadémia)
 • Sikerkód (Szalay Ádám – Sikerkód Kft.)
 • Gyermekvédelmi mediáció (Közép-Európai Mediációs Intézet – KEMI/31/2017)
 • Korai gyermek fejlődésmenet (Továbbképzés, Bowen Therapy Academy of Australia – Bóta Ildikó)
 • Bowen technique VIII. (Bowen Therapy Academy of Australia – BTAA - Liebe Gyögy)
 • Meditatív gongjáték (Gongakadémia – Peter Gabis)
 • Craniosacral biodymanic III. (BiodynamicCraniosacralHungary - Tar Zsolt)
 • Craniosacral biodymanic II. (BiodynamicCraniosacralHungary - Tar Zsolt)
 • Bowen technique VII. (Bowen Therapy Academy of Australia – Manfred Zeizinger)
 • Craniosacral biodymanic I. (BiodynamicCraniosacralHungary - Tar Zsolt)
 • Bowen technique 1-II-III-IV-V-VI. (Bowen Therapy Academy of Australia – BTAA - Liebe Gyögy)
 • Meditatív gongjáték III. (Gongakadémia – Elisabeth Dierlich)
 • Meditatív gongjáték II. (Gongakadémia – Krayné Faragó Zsuzsa és Kray György)

2016:

 • Szemtréning (Dr. Ozsváth Mária)
 • A természetgyógyászat lehetőségei az egészségügyben (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)
 • Advanced One Brain (Update - Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)
 • Pszichopatológiai alapismeretek mediátoroknak (LEGE ARTIS – 2016/TK/47)
 • A családi mediációhoz szükséges jogi ismeretek a gyakorlatban (Közép-Európai Mediációs Intézet – KEMI/TK/31/2016)
 • A mediációhoz szükséges jogi ismeretek a gyakorlatban (Közép-Európai Mediációs Intézet – KEMI/TK/5/2016)
 • Mediáció a gazdasági ügyekben – intenzív gyakorlatorientált tréning (Közép-Európai Mediációs Intézet – 19/2016/BKIK-KEMI)
 • Csoportfacilitátor, csoportos – és teamcoach képzés (Coachok Szakmai Szövetsége – Lemma Coaching, Wiesner Edit)
 • Meditatív gongjáték I. (Gong Basisseminar – Gongspiel Grundlagen I.Gongakadémia – Krayné Faragó Zsuzsa és Kray György)
 • Rendszerszemléletű Megoldásorientált Coaching (Coachok Szakmai Szövetsége - Akkreditált Coach Képzési tanúsítvány PL-8747 – Lemma Coaching, Wiesner Edit)

2015:

 • A természetgyógyászat és a nyugati orvoslás összefogása – Szakmai Továbbképzés (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara)
 • Living Gratitude (Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)

2014:  

 • Advanced S/F Insights Update (Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)
 • Gyermekközpontú közvetítés Update (Kapcsolat 2000 Pszichológiai Bt., dr. Kardos Ferenc OME kiképző tréner)
 • Ijúsági és családi mediációs készségfejlesztő tréning update (Kapcsolat 2000 Pszichológiai Bt., dr. Kardos Ferenc OME kiképző tréner)
 • Párkapcsolati coach, házassági tanácsadó, face-to-face tréner (Dr. Mészáros Mediátor Iroda)
 • Etikai ismeretek természetgyógyászoknak (SOTE Egészségtudományi Kar)
 • Advanced Instructor Certification Training (Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)
 • 2014 Re-Certification Part III. Syntax of UFEI. (Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)

2013:

 • 2013 Re-Certification Part II. Syntax of UFE II. (Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)

2012:

 • 2012 Re-Certification Part I. (Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)
 • Attractor Field Technique Refresher (Kurt Ebert, Phd., USA)
 • Acupuncture for the Mind (Kurt Ebert, Phd., USA)
 • Inner Wise (Uwe Albrech, Germany)

2011:

 • Advanced Consultant Facilitator Training – Refresher (Anastazya Wada the President of Three In One Concepts)
 • Digitális továbbképzés az egészségügyi dolgozók számára  - programok szakértése (Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet)
 • Természetgyógyászati Fórum továbbképzés (Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet)

2010:

 • Ijúsági és családi mediációs készségfejlesztő tréning (Kapcsolat 2000 Pszichológiai Bt., dr. Kardos Ferenc OME kiképző tréner)
 • Where is Your Focus– (Gabriele Ulbrich, Three In One Concepts)
 • Short Program I. for Instructors – Abuse, Acceptance, Allergies, Brain and Behavioral Barometer, Compulsive conduct, Denial, Forgiveness, Jelausy, No Excuses, Willing – (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)
 • Face Language - (One Brain/'Three In One C., Daniel Whiteside)
 • Where is Your Focus– (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)
 • Defusing Attitudes (public+m.t.) - (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)

2009:  

 • The Child as the Parent Refresher (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)
 • Sexuality - Refresher (Anastazya Wada, the President of Three In One Concepts)
 • Advanced Instructor Training – Refresher (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)
 • Consultant Facilitator Training - Refresher (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)
 • Greed, Gulit and God - Refresher (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)

2008:

 • SU JOK THERAPY No.4. – Intruducing Six Ki (International SU JOK Therapy Association, Moszkva)
 • SU JOK THERAPY No.3. – The Homo System, auricular therapy, craniopuncture– (International SU JOK Therapy Association, Moszkva)
 • Facilitator for Family System Constellations (at dr. Arnold Polivka, Austria)
 • Family systems in Balance – Leading family constellations with a group, Family-constellations connected with Kinesiology stress defusing techniques; Nr.4.; Hellinger therapy (dr. Arnold Polivka, Austria)
 • Instructor Training Refresher (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)
 • Update 2008 -(One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)
 • Children Class Trainig - (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)

2007:

 • SU JOK THERAPY No.2. – Energy flow Therapy (International SU JOK Therapy Association, Moszkva)
 • SU JOK THERAPY No.1. – Standard correspondence system of hands and feet (International SU JOK Therapy Association, Moszkva)
 • Update 2007 Gala – (One Brain/Three In One C. - Daniel Whiteside)
 • How to find Love in a –Loveless– World (One Brain/'Three In One C., Daniel Whiteside)
 • Family systems in Balance – Leading family constellations with a group, Family-constellations connected with Kinesiology stress defusing techniques; Nr.2.; Hellinger therapy (dr. Arnold Polivka, Austria)
 • Family systems in Balance – Leading family constellations with a group, Family-constellations connected with Kinesiology stress defusing techniques; Nr.1.; Hellinger therapy (dr. Arnold Polivka, Austria)
 • Three In One Concepts Gala Workshops (San Diego, CA, USA) - If sex is the Answer what–s the       question (One Brain/'Three In One C., Daniel Whiteside)
 • Adolescence Maturity and –Love" Refresher (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)
 • Childhood Sexuality and –Aging" Refresher (One Brain/Three In One Concepts, Andrea Sperker, Austria)
 • Body Circuits, Pain and Understanding Refresher (One Brain/Three In One C., Andrea Sperker, Austria)
 • The Sixth Element (One Brain/Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)

2006:  

 • Family systems in Balance, Family-constellations connected with Three In One Concepts stress defusing techniques; Hellinger therapy IV. (dr. Arnold and Eva Polivka, Wien)
 • DENAS and DIADENS devices for dynamic electric nerve stimulation use (DENAS MC, Russia)
 • Relationships in Jeopardy Refresher (One Brain/Three In One Concepts, Andrea Sperker, Austria)
 • Special Up-date 2004-2008 (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich, Austria)
 • Special Update Gala 2006 – preGala 2008 (One Brain/'Three In One C., Gabriele Ulbrich,   Austria)
 • Wellness Kinesiology  - Stress Release I-IV.
 • Bevezetés a Voll-féle rendszerbe, Végpontanalízis (Yamamoto Intézet, dr. Hegyi Gabriellea Phd.)
 • Family systems in Balance, Family-constellations supported by the biofeedback of the body and stress defusing techniques; Hellinger therapy III. (dr. Arnold and Eva Polivka, Wien)
 • Family-constellations - Symbolon, Peter Orban, Germany 

2005:

 • Re-Balancing Family Systems, Family-constellations connected with Three In One Concepts stress defusing techniques; Hellinger therapy II. (dr. Arnold and Eva Polivka, Wien)
 • Re-Balancing Family Systems, Family-constellations connected with Three In One Concepts stress defusing techniques; Hellinger therapy I. (dr. Arnold and Eva Polivka, Wien)
 • Brain Gym– Teacher Practicum, Educational Kinesiology (Svetlana Masgutova, PhD., Poland)
 • In-Depth Educational Balance Process, Educational Kinesiology  (Svetlana Masgutova, PhD., Poland)

2004:

 • Practitioner Level Attractor Field Therapy (Kurt Ebert, PhD. –The Tree of Life Foundation)
 • Basic Level Attractor Field Therapy (Kurt Ebert, PhD. –The Tree of Life Foundation)
 • Update –Assurance– (One Brain/Three In One Concepts., Carol A. Hontz)

2003:

 • Licensed Practitioner of Neuro-Lingvistic Programming– (dr. Hermann István)
 • VASZATI (Magyarországi Vaszati Szövetség)

2002:

 • Szakmai vizsgaelnökök és szakértők felkészítése az egészségügyi szakképzésben végzendő tevékenységre (Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet - Institut for Basic and Continuing Education of Health Workers)
 • The Brain and S/F (One Brain/Three ln One Concepts, Warren Stagg)
 • Consultant Facilitator Training Refresher (One Brain/Three ln One Concepts, Warren Stagg)
 • Consultant Practicum (One Brain/Three ln One Concepts, Warren Stagg)
 • Update (One Brain/Three ln One Concepts, Carol A. Hontz)

2001:

 • Simultaneous Lives (One Brain/Three ln One Concepts, Daniel Whiteside)
 • What is Under the Hood– - self development workshop (The Mandala of Life System, Carol A. Hontz)
 • Mit Engeln Leben (Essenia, dr. Kertész Ágnes)
 • Das Licht an Deiner Seite (Essenia, Nagy Lajos)
 • REIKI I. (Reiki Association International, dr. Kertész Ágnes)
 • REIKI II. (Reiki Association International, dr. Kertész Ágnes)
 • REIKI Master Grad (Reiki Association International, dr. Kertész Ágnes)
 • REIKI Meister/Lehrer Grad (Reiki Association International, Lödi József)
 • - Grad AROLO (Reiki Association International, dr. Kertész Ágnes)
 • - Grad AROLO (Reiki Association International, dr. Kertész Ágnes)
 • AROLO TIFAR 1. Grad (Reiki Association International, Lödi József)
 • AROLO TIFAR 2. Grad (Reiki Association International, Lödi József)
 • - Grad Aktive Geistheilung (Reiki Association International, dr. Kertész Ágnes)
 • - Grad Aktive Geistheilung (Reiki Association International, dr. Kertész Ágnes)
 • - Grad Aktive Geistheilung (Reiki Association International, Nagy Lajos)
 • - Grad Aktive Geistheilung (Reiki Association International, Lödi József)
 • Aktive Geistheilung Master (Reiki Association International, Lödi József)
 • Map for the Journey - self development workshop (The Mandala of Life System, Carol A. Hontz)
 • Hold On, We Are Tumbling Down - self development workshop (The Mandala of Life System, Carol A. Hontz)
 • Nutrition and Toxins 2. (Carol A. Hontz)
 • Videomikroszkópos-számítógépes hajdiagnosztika (dr. Németh Zoltán)

2000:

 • For the Beginning of a New Journey- self development workshop (The Mandala of Life System, Carol A. Hontz)
 • Spiritual Response Therapy (Spiritual Response Association, Robert E. Detzler)
 • Nutrition and Toxins 1. (Carol A. Hontz)

1999:

 • Oneness (One Brain/Three ln One Concepts, Daniel Whiteside)
 • Worst Habit/Longest Lie (One Brain/Three ln One Concepts, Carol A. Hontz)
 • PRANA NADI 2. degree (Földi József)
 • Genetic Sex-Role (One Brain/Three ln One Concepts, Daniel Whiteside)

1998:

 • 5 Bodies In 4 Days (One Brain/Three ln One Concepts, Daniel Whiteside)

1997:

 • Advanced Facilitator Training (One Brain/Three ln One Concepts, Carol A. Hontz)
 • Touch For Health Instructor Update (Aria den Hartog)
 • Wellness Kinesiology – Personality Traits (Topping International Institute, Aria den Hartog)
 • Tarot int he restored order (Peter Samwel)
 • PRANA NADI 1. degree (Földi József)

1996:

 • The TAO of the BAROMETER (One Brain/Three In One Concepts, Daniel Whiteside)
 • Compulse Conduct (One Brain/Three ln One Concepts, Daniel Whiteside)
 • Learning Disabilities (One Brain/Three ln One Concepts, Daniel Whiteside)
 • Wellness Kinesiology  - Stress Release I-II. (Topping International Institute, Aria den Hartog)
 • QiGong – Juan Huan II-III. Fokozat (Jelena Versinyina – Russia)

1995:

 • Touch For Health Instructor Course (International Kinesiology College, Aria den Hartog)
 • Touch For Health IV. (International Kinesiology College, Aria den Hartog)
 • Touch For Health III. (International Kinesiology College, Aria den Hartog)
 • Touch For Health II. (International Kinesiology College, Aria den Hartog)
 • Touch For Health I. (International Kinesiology College, Aria den Hartog)
 • Edu-K 2. (Do-Ri Rydl)
 • Abuse (One Brain/Three ln One Concepts, Daniel Whiteside)
 • Advanced Insights Into Structure/function (One Brain/Three ln One Concepts, Daniel Whiteside)
 • Abundance (One Brain/Three ln One Concepts, Daniel Whiteside)
 • Adolescence Maturity and –Love" (One Brain/'Three In One Concepts, Daniel Whiteside)
 • Jealousy (One Brain/Three ln One Concepts, Daniel Whiteside)
 • QiGong – Juan Huan I. Fokozat (Tamara Martinova – Ukraina)
 • QiGong – Juan Huan I. Fokozat (Jelena Versinyina – Russia)

1994:

 • Greed, Guilt and God (One Brain/Three In One Concepts, Gordon Stokes)
 • Facilitator Training (One Brain/Three ln One Concepts, Gordon Stokes, Carol A. Hontz)
 • Childhood Sexuality and –Aging" (One Brain/Three In One Concepts, Gordon Stokes, Carol A. Hontz)

1993:

 • Relationships in Jeopardy (One Brain/Three In One Concepts, C. Hontz)
 • New Options for Decision Makers (One Brain/Three In One Concepts,Gordon Stokes)
 • Body Circuits, Pain and Understanding (One Brain/Three In One C., Gordon Stokes)
 • Structural Neurology (One Brain/Three In One Concepts, Carol A. Hontz)
 • Louder than Words (One Brain/Three In One Concepts,Carol A. Hontz)
 • Silva Mind Control Ultra seminar (Laura Silva)
 • Touch For Health II. (International Kinesiology College, Eördögh Kristóf - Switzerland)
 • Touch For Health I. (International Kinesiology College, Eördögh Kristóf - Switzerland)
 • Brain Gym II. (International Kinesiology College, Eördögh Kristóf - Switzerland)
 • Brain Gym I. (International Kinesiology College, Eördögh Kristóf - Switzerland)
 • QiGong II. degree (dr. Bin Jiang Wu)
 • - Human and universal energy level1. (International Human and Universal Energy Research Institute, Piroska Muharay)
 • - Human and universal energy level2. (International Human and Universal Energy Research    Institute, Piroska Muharay)

1992:

 • Advanced One Brain (One Brain/Three In One Concepts, Carol A. Hontz)
 • Basic One Brain (One Brain/Three ln One Concepts, Carol A. Hontz)
 • Under The Code (One Brain/Three In One Concepts, Carol A. Hontz)
 • Tools of the Trade (One Brain/Three In One Concepts, Carol A. Hontz)
 • Silva Mind Controll (dr. Domján László)

1991:

 • Reflexzóna terápia (Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Tudományos Egyesülete, Bánszky Judit)
 • Természetgyógyászati Immunológia (Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Tudományos Egyesülete, dr. Oláh Andor)
 • - QiGong (dr. Bin Jiang Wu)
 • - Tradicionális Kínai masszázs (dr. Bin Jiang Wu)
 • Irisdiagnosis  (Valery Kereszturi, dr – Foundation for Naturopathy)
 • Fitoterápia tanfolyam (Gyógynövénykutató Intézet)

1990:

 • Fitoterápia (dr. Nagy Géza - Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Tudományos Egyesülete)
 • Fitoterápia tanfolyam (Gyógynövénykutató Intézet)

 

Munkahelyek, munkakörök:

2010-től  coaching tevékenység az előzőek mellett

2009-től  mediátori tevékenység az előzőek mellett

1986-tól  természetgyógyászati és mentálhigiénés tevékenység egyéni majd társas vállalkozásban

1986-ig   jogi szakterületek

Társadalmi szervezeti tagság:

2011-től: A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagja

2008-tól: A Professzionális Kineziológusok Nemzetközi Egyesületének elnöke

2003-tól: A Professzionális Kineziológiai Társaság Elnöke

1997-től: A Magyar Képességfejlesztő Társaság alelnöke

1986-tól: A Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Tudományos Egyesületének tagja

Ismeretterjesztő és oktatási tevékenység:

1986-tól

 • Rádió- és televízióműsorokban, vitaműsorokban meghívott előadó, szakértő természetgyógyászat és kineziológia témakörökben
 • Iskolákban, művelődési házakban, reforméletmód klubokban, természetgyógyászati egyesületekben, kórházakban meghívott előadó, szakértő természetgyógyászat és kineziológia témakörökben
 • a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara rendezvényein, konferenciáin meghívott előadó


A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató