ALTERNA KFT.: B/2020/001255. számon nyilvántartott felnőttképző

A Three in One Concepts - One Brain– kineziológiai rendszer képzési felépítése

A One Brain– kineziológiai rendszer képzési szintjei, a képzés felépítése

Bármely szintbe bekapcsolódhat az előző szinteket/szintet minősített One Brain oktatónál teljesített hallgató!

1. THREE IN ONE CONCEPTS (ONE BRAIN) KÉPZÉSI SZINTEK I-X.
(dr. Varju Márta/Eörssy Péter)

2. THREE IN ONE CONCEPTS (ONE BRAIN) TOVÁBBKÉPZŐ JELLEGŰ MINITANFOLYAMOK
(dr. Varju Márta/Eörssy Péter)

3. EMELTSZINTŰ TANFOLYAMOK OKTATÓI SZINTIG
(Anastazya Wada, a Three In One Concepts tulajdonos-elnök/igazgatója)


1. THREE IN ONE CONCEPTS (ONE BRAIN) KÉPZÉS SZINTEK I-X.

I. tanfolyam:  A szakma eszközei (Tool of the Trade) - 2 nap

A TIOC/One Brain módszer és filozófia története. Az érzelmi sztressz kimondásának koncepciója. A Választás jelentősége. Felelősség önmagunkért. Az izomtesztelés-stressztesztelés alapja és gyakorlata. Blokkolás. Tiszta izomáramkör az elülső deltaizmon. Az Előteszt-Korrekció-Ellenőrzés rendszere. Hajlandóság az előnyök elfogadására. Negatív és pozitív érzelmi töltés. A Viselkedési Barométer. Homlok/Tarkó tartás. Az Érzem magam-Vagyok korrekció. KSO technika – tükör és keret nyomonkövetéssel. Ujjtartással meghatározott korrekciók: Víz; Blokkkolásvizsgálat; Túlterhelés; Központi és Irányító meridián; Fül-rövidzárlat; Keresztprogramozás; Harántenergia áramlás; Közös Integráló terület egyensúlya. A stressz három fokozata.

II. tanfolyam:  A One Brain alapjai (Basic One Brain ) - Tanulási képességek fejl. - 3 nap

A célmeghatározás és problémái. Tanulási nehézségek és dyslexia. Felállított mércék. Korhátrálás. A széles hátizom és a laposkatövis feletti izom tesztelése. Keresztmozgás/homolaterális mozgás: hatás, jelentőség. KSO és ÉSÓ technikák. Ujjtartással meghatározott korrekciók: Elektromos energia (Olvasás és olvasás-értés; ÁBC; Számok; A középvonal keresztezése - megértés, felidézés; Szemrövidzárlat; Nyelvcsonti energia); Érzelmi energia (Felállított mércék; Testpásztázás); Genetikai-táplálkozási energia (RNS/DNS); Szerkezeti-strukturális energia (Fixáció). Az időnyomozás fogalma, technikája, az időnyomozást igénylő korrekciók. A megerősítés fogalma, jelentősége.

III. tanfolyam: Testkód (Under The Code) - 4 nap

Történeti előzmények. Testi jellegzetességeink, a bennük kódolt kommunikációs és kapcsolatbeli problémák. Mások alkat/funkcióinak hatása ránk. Barométer egysoros, Természetemnél fogva állítás. A Gondolkodási, Cselekvési, Érzelmi, Ösztönös, Testi, –Ahogy pillanatnyilag kinézünk– jellegzetességi területek. Önmagunk értékelése. Vizuális kommunikáció, ösztönös önbizalom problémáinak oldása - a múlt elengedése. Agyfélteke eltérések.                                                                                          

IV. tanfolyam: Haladó One Brain (Advanced One Brain) - 4 nap

A korrekciós módszerek és területek kiszélesítése. Ujjtartással meghatározott korrekciók: Testpolaritás; Elektromos energia (Polarizált egyensúly; Kloakális energia; Elektrolit egyensúly; Fülkürti egyensúly); Érzelmi energia (Tekintetirányok; Szimbólumok – a nyolc szimbólum); Eszenciális energia (Bach eszenciák, Maui virágeszenciák, Maui drágakő eszenciák); Genetikai-táplálkozási energia (Anyai/Apai; Mellékvese energia); Szerkezeti-strukturális energia (Összeszűkült koponya energia; Rekeszizom-energia; Ileocekális és Houston energia); Csakraenergia; Reaktív energia. KSO és ÉSÓ technikák.

V. tanfolyam: Szavaknál is hangosabban (Louder Than Words) - 4 nap

Az alkat/funkciós jellegzetességek kibővítése. Fájdalomviselkedés - Helyes viselkedés - Megtagadás, Kockázat - Kihívás - Irányelv. Drágakőbetöltés.

VI. tanfolyam: Szerkezeti idegtan (Structural Neurology) - 4 nap

A korrekciós módszerek és területek kiszélesítése: test-polaritás energia, test-Barometria, az ÉSO-technikák kibővítése, vizuális motivációs kártyák, táplálkozási reflexpontok,  jobb-bal polaritás integrálása, vénás-artériás energiaáramlás, meridiánenergia: a 12+2 főmeridián, reaktív energia.

VII. szint: Kapcsolatok veszélyben (Relationship in Jeopardy) - 4 nap

A tanfolyam fókusza az Egységen van, ehhez a kulcs önmagunk elfogadása és megélése, ez lesz  a nyitja mások elfogadásának. A felvállalt felelősség adja a lehetőséget és az alapfeltételt önmagunk elfogadásához. Megismerkedünk a TAO esszencia-minőségekkel, melyek a Bach esszencia-leírásokhoz hasonlóan rendkívül intenzíven, rezgésszinten hatnak, de azoknál mélyebb, intenzívebb és összetettebb hatásúak (természetesen ezeket sem kell belsőleg alkalmazni!). Feltérképezzük kapcsolatrendszereinket, generációs elődeinktől hozott szerepelvárásainkat, szüleinkkel, az Istennel (nem véletlenül említve itt) összefüggő ügyeinket, önigazolásainkat, a bizalom és bizalmatlanság ügyét, testvéreinkkel - valós és "fogadott" - nővéreinkkel, fivéreinkkel, barátainkkal, partnereinkkel - szeretők, feleségek, férjek, üzlettársak - kapcsolatos viszonyainkat. Otthonaink, a helyek, ahol éltünk, a makro- és mikrokörnyezet, mely biztonságot, védettséget, avagy éppen ellenkezőleg, az "oda-nem-tartozás" érzését ültette el bennünk, a nagyvilág, annak esetleges védtelenséget sugárzó minősége is valószínűleg oldásra vár. Minden témát levetítünk  a testek szintjére, tehát a fizikai, mentális, érzelmi, esszenciális és X-tényező szintjén is felfejtjük és oldjuk a problémákat. Alapos, nem könnyű, ámde bámulatos munka vár ránk.

VIII.: Testáramkörök, Fájdalom, Megértés (Body Circuits, Pain & Understanding) - 5 nap

Testtartás-analízissel kezdve megvizsgáljuk, milyen külsődleges hatása van ránk a stressznek. Mélyebben megismerkedünk a medirián-energiával és az öt elem tanával, lehetőségünk lesz egy új, meglepő módszerrel megtalálni  a blokkolt izmokat és a hozzájuk tartozó kapcsolódó érzelmi hátteret. Dolgozunk a Lázadás oldásával, a Kötődés oldással, a projektek, tervek Megvalósítási folyamatával, az LBM eszenciális energiával, tanulunk színkorrekciót, megismerkedünk az Eneagrammal, a számok titkaival. Sokat dolgozunk az izmokkal, több mint 50 izom tesztelését tanuljuk meg, több fájdalomcsökkentő módszert és még sok-sok fantasztikus technikát ismerünk meg. Rádöbbenünk arra is, milyen Elkerülő viselkedéssel éltük eddig életünket - igen tanulságos munka vár ránk ebben az öt napban.

IX. szint: Gyermekkor, Szexualitás, Öregedés (Childhood, Sexuality & Aging) - 4 nap

Szüleink és gyermekeink számára is oldást jelent mindaz az önsimereti-korrekciós munka, melyet a tanfolyamon elvégzünk. A gyermekkor, a szexualitás, és az öregedés ügyei generációkon átívelő mintákkal állnak kapcsolatban. Magzati kortól korai felnőtt korunkig fejtjük fel az idő szövedékét. A születés fájdalmának feloldása, a gyermekkor belső tudásának visszaszerzése, a gyermekkor kontroll-ügyei, a női és férfi léttel kapcsolatos gyermekkori programok feltárása, a halál és az öregedés gyermekkorban felbukkanó ügyei és sok más téma vár ránk – és a feloldásra - a tanfolyam során.

X. szint: Serdülőkor, Érettség, Szeretet (Adolescence, Maturity & –Love–) - 4 nap

Mi az, aminek véget akarsz vetni az életedben– Mi az, amit el akarsz kezdeni– Mennyire akadályoz utadon a fásultság, a fájdalom elkerülésére felépített közömbösség, érzéstelenítés– Tökéletesség, megfelelni vágyás, alárendeltség, feladás, a férfi és női energia ügyei, a szeretet nevében elkövetett –bűnök–– - mindez feloldásra vár. 


2. THREE IN ONE CONCEPTS (ONE BRAIN) TOVÁBBKÉPZŐ JELLEGŰ MINITANFOLYAMOK

A minitanfolyamok speciális oldási menetet tartalmaznak az adott témakörre vonatkozóan, melyet klienseinknél is alkalmazhatunk. Emellett a legfőbb: mi is megszabadulunk évek/évtizedek óta hurcolt terheinktől.

Allergia - 1 nap

Az allergia oldásának speciális tanfolyama

A legrosszabb szokás, a legrégibb hazugság - 1 nap

Amikor nem hallottak meg, nem mutattak irántad tiszteletet, lenéztek, mintha nem is léteznél, észre sem vettek... Amikor féltékeny voltál, haragos és sértődött, harcoltál valakivel... Áldozat és zsarnokság, mely megkeseríti életünket.

Bőség - 1 nap

Mindazon blokkok oldása, melyek akadályozzák szellemi, lelki, érzelmi, anyagi gazdagodásunkat. Miért és kit büntetünk bőségünk megtagadásával–

Írói blokkok oldása - 1 nap

Minden kreatív tevékenység - írás, festészet, zene, stb. - blokkjainak oldása.

Féltékenység - 1 nap

Jogom van rá, hogy birtokoljak...– Joguk van rá, hogy birtokoljanak...– Ki vagy mi keltett benned bizonytalanságot, bizalmatlanságot...– Kinek vagy minek az elvesztésétől féltél mindennél jobban–

Kit vagy mit akartál birtokolni vagy kontrollálni– - akik a legfontosabbak voltak bármikor is életedben, s akik mégis a legnehezebb terhet jelentették számodra.

Megszállott viselkedés - 1 nap

Megmagyarázhatatlan rossz szokások, személytelen kommunikáció, szégyen, önmegtagadás, bosszú és büntetés, győzelem és veszteség.

Öt test - 5x1 nap

A fizikai, mentális, érzelmi, esszenciális test és az X-tényező  test blokkjainak oldása.

A FIZIKAI TEST: Értsd meg a fizikai testedet saját intelligenciájával együtt

SZELLEMI TEST: Nézz tisztán a korlátaidra és engedd el őket.

ÉRZELMI TEST: Találd meg a kulcsot saját erődhöz és ösztönös indivídumodhoz.

AZ ESSZENCIÁLIS TEST: Találd meg spirituális valóságodat

X FAKTOR TEST: Legyél benne biztos, hogy mindig védettek vagyunk

Tanulási nehézségek - 1 nap

Áldozat és győztes, büntetés, bosszú, erőszak és kényszer. Kik között folyik a csata–

Várakozó kilók I-II. - 1 illetve 2 nap

Mit tagadsz meg önmagadtól– szabaduljunk meg a páncéltól, melyet magunk köré vontunk!

Visszaélés, erőszak - 1 nap

Mikor, kit kényszerítettél arra, amit nem akart megtenni– Mikor, ki kényszerített arra, amit nem akartál megtenni– Mikor kényszerítetted saját magad arra, amit nem akartál megtenni–

Tanulási nehézségek - 1 nap

Áldozat és győztes, büntetés, bosszú, erőszak és kényszer. Kik között folyik a csata–

A legrosszabb szokás, a legrégibb hazugság - 1 nap

Amikor nem hallottak meg, nem mutattak irántad tiszteletet, lenéztek, mintha nem is léteznél, észre sem vettek... Amikor féltékeny voltál, haragos és sértődött, harcoltál valakivel... Áldozat és zsarnokság, mely megkeseríti életünket. A rossz szokások behatárolják a választás szabadságát. A hosszú hazugságok táplálják a rossz szokásokat. Nézz szembe az igazsággal és ismerd be rossz szokásaidat, és fejezd be a kört.

Az extraszensz (ESP) képességek felébresztése - 1 nap

Elfogadás - 1 nap

Saját magunk elfogadása segít nekünk elfogadni másokat. Az a világ amit megélünk csak személyes attitüdjeink, hozzáállásunk visszatükröződése.

A Viselkedési Barométer a testen - 1 nap

Tanuld meg megérteni tested nyelvét. A beazonosítás ideje. Találd meg konstruktív módját annak, hogy hogyan hozd magad újra egyensúlyba.

A Viselkedési Barométer világa - 1 nap

Attitűdök oldása - 1 nap

Azonosítsd és oldd azokat az attitüdöket, melyek mások elvárásainak csapdájába csalnak/ tartanak, és nyerd vissza erődet, belső hatalmadat.

Megbocsájtás - 1 nap

Bocsáss meg magadnak, ne legyél többé  áldozat.

Nincs kifogás - 1 nap

Fejezd be a kifogások keresését ömagaddal kapcsolatban. Az igen legyen igen, a nem pedig nem. 


< VISSZALÉPÉS


A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató